Přejít k obsahu

Olympiáda techniky Plzeň

Menu: Pořadatel, Propozice, Přihlášky, Organizace, Dotazy, Ke stažení, Odkazy, Výsledky, Galerie

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení technické výchovy

Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádá mezinárodní studentskou konferenci se soutěžní přehlídkou prací pod názvem

Olympiáda techniky Plzeň 2015

Tato mezinárodní konference bude pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Garantem konference je:

rektor Západočeské univerzity v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,

 

děkanka fakulty pedagogické

Doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.

 

a primátor města Plzně

Martin Zrzavecký.

 

Konference se uskuteční ve spolupráci a pod patronací společností

Plzeňská Teplárenská a.s., Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o.,

Techmania Science Center o. p. s., Okula Nýrsko a.s. a UNO Praha, spol. s r.o.

Mediálním partnerem soutěže je Český rozhlas Plzeň.


Konference se uskuteční v Plzni ve dnech 19. a 20. května 2015.


Sborník 2015 / Conference proceedinds (online)

Výsledky / Results


Starší ročníky:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

 

 

 

 

 

Patička